top of page

Installation

Viktigt – Läs först

Prestandan för ditt nya system kräver ett korrekt installerat system. Korrekt fastsättning och placering av givaren är avgörande för effektiv antifouling.

  • Alla givare måste vara på en höjd under vattenlinjen.

  • Den medföljande strömkabeln måste anslutas till en strömfördelningspanel som kan leverera ström när båtens tändning är avstängd, eller direkt till batteriet – liknande hur en länspump är kopplad. Precis som en länspump kommer Hull Shield-systemet alltid att behöva tillgång till ström.

HD1 Installations- och användarmanual

https://www.hullshield.net/wp-content/uploads/2022/10/HD1-Installation-Operation-Manual.pdf

HD100 Installations- och användarmanual

https://www.hullshield.net/wp-content/uploads/2022/10/HD100-Installation-Operation-Manual.pdf

Mer detaljerad information kommer snart att tillhandahållas för den nya HD-produktlinjen – kom tillbaka snart igen.

Ultrasonic Marine Sweden AB erbjuder installation.

kontakta oss för mer information.

bottom of page