top of page

FAQ

Ultrasonic Marine Sweden AB / UMSAB system

 • Kommer UMSAB systems fungera på vilken båt som helst?

 • UMSAB-systems fungerar på alla båtar som inte har trä inom skrovlagren.

 • Behöver UMSAB systems vara på hela tiden?

 • Ja, UMSAB systems måste verka kontinuerligt för att upprätthålla skyddet mot marin tillväxt.

 • Kommer UMSAB systems ta bort befintlig förorening?

 • Nej, UMSAB systems fungerar avskräckande och förhindrar ny nedsmutsning från att fästa eller spridas på skrovytan. Skrovet måste rengöras före installation.

 • Kommer jag fortfarande behöva rengöra mitt skrov efter installationen av ett UMSAB system?

 • Mer sällan än tidigare. UMSAB systems funktion är att förlänga tiden mellan skrovunderhåll och rengöring.

 • Fungerar UMSAB systems med mina befintliga båtbatterier?

 • Ja, UMSAB systems är designade för att integreras i ditt befintliga båtbatterisystem.

 • Kommer UMSAB systems orsaka elektrolys?

 • Nej, UMSAB systems omvandlare är isolerade från alla andra delar av din båt samtidigt som de fungerar med AC (växelström) som inte kommer att fungera som en ihållande elektrolysreaktion.

 • Kommer UMSAB systems ultraljud skada min båt?

 • Nej, ultraljudet producerat av UMSAB systems är helt säkert för din båts struktur och kommer inte att orsaka någon skada på din båt.

 • Gör UMSAB systems oväsen?

 • UMSAB systems funktion genom att producera ultraljud som inte kan kännas eller höras av människor. Du kan höra ett lätt klickljud när du är mycket nära en givare. Ett klick skapas efter en frekvensövergång och bekräftar att givaren fungerar.

 • För att installera UMSAB systems behöver jag borra hål i min båt?

 • Nej, UMSAB systems kräver inga genomgående hål för att installera. Båtar som innehåller komposit- eller skumkärnor kan kräva borttagning av skumskiktet beroende på installationsmetoden.

 • Kommer jag att behöva landström för att använda UMSAB systems?

 • Nej, UMSAB systems drar mycket lite ström och kommer att fungera på batterisystem som är anslutna till vanliga batterihållare och underhållsladdare. Systemet kan också underhållas med sol- och vindkraft.

 • Kan UMSAB systems fungera med solenergi?

 • Ja, UMSAB systems kan drivas på batterisystem som drivs av solenergi. Solsystemet måste klara ett kontinuerligt drag på 1-2Ah, även under perioder då solpanelerna inte laddar batterierna.

 • Kommer UMSAB systems tömma batteriet och lämna mig strandsatt?

 • Nej, UMSAB systems övervakar den tillgängliga batterispänningen och justerar strömförbrukningen baserat på tillgänglig försörjning. Systemet växlar automatiskt till ett "no-drain" viloläge när batterinivåerna sjunker under 50 % kapacitet.

 • Kommer jag fortfarande att behöva bottenfärg?

 • Detta beror på dina omständigheter. UMSAB systems fungerar likadant oavsett om du har bottenfärg eller inte – genom att förlänga tiden mellan rengöring. UMSAB systems, när den används i kombination med en mjuk ablativ bottenfärg, kräver mindre underhåll och rengöring än om ingen bottenfärg används. Båtar som använder UMSAB systems utan bottenfärg kommer fortfarande att gynnas av längre perioder mellan rengöringen jämfört med att inte ha något skydd, men borttagning av nedsmutsning blir svårare. Att ha en bottenfärgsbeläggning, även en giftfri färg, kommer att begränsa fläckar och blåsbildning av glasfiber, och hjälpa till att enkelt ta bort all ansamling.

 • Behöver jag rengöra mitt skrov efter installation av ett UMSAB system?

 • Ja, UMSAB systems fungerar som ett avskräckande medel för framtida tillväxt – det kommer inte retroaktivt att ta bort befintliga havstulpaner eller bio-fouling. Observera att små havstulpaner kan överleva upp till en månad när de är uppe ur vattnet. Det är absolut nödvändigt att alla havstulpaner avlägsnas helt från nedsänkta ytor för att säkerställa korrekt resultat.

 • Är UMSAB systems miljöfarlig?

 • Absolut inte, UMSAB systems fungerar genom att producera ultraljudspulser som sedan absorberas i skrovytorna. UMSAB systems kommer inte att störa marin fauna som inte är i direkt kontakt med båtskrovet.

 • Min båt vilar på botten vid lågvatten - kommer UMSAB systems fungera fortfarande?

 • Nej. Skrovytorna måste kunna leda det genererade ultraljudet. När skrovet är jordat kommer ultraljudet att absorberas i marken. Ännu viktigare är att havstulpaner och annan marin fauna är koncentrerad på havsbotten, vilket skapar en idealisk miljö för angrepp.

bottom of page